MARKETING/STUDII DE MARKETING SI SATISFACTIE CLIENT

 

 

 

 

 

SC AUTOMOTOR SRL  si Societatile afiliate din Grupul Renault Romania : Renault Commercial Roumanie SRL, Automobile Dacia SA, Renault Technologie Roumanie SRL, RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Finantare Romania SRL, RCI Broker de Asigurare SRL.  sunt responsabile, in calitate de Operatori,  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras,

 

 

 

Scopurile pentru care prelucrăm datele personale ale clienților sunt: Marketing (operatiuni de primire oferte comerciale pentru marcile Dacia, Renault si Nissan, evenimente de marketing, lansari de produse, oferte de fidelizare, oferte de finantare, noutati despre marcile Dacia, Renault si Nissan) precum si efectuarea de studii de marketing si satisfactie client.

 

 

 

Pentru scopurile enunțate mai sus se vor prelucra următoarele date cu caracter personal nume, prenume, numar telefon fix/mobil, adresa email, data nasterii/varsta, judet/oras, exclusiv pe baza consimtamantului obtinut in mod expres, liber si neechivoc.

 

Temeiul legal  al prelucrării datelor cu caracter personal, in scopurile descrise mai sus, este consimțământul expres, voluntar si liber exprimat. Modelul de consimțământ este atașat prezentei notificări si este parte integranta din ea. 

 

Consimțământul poate fi retras in orice moment.

 

Datele personale menționate mai sus vor fi procesate/accesate de către Operatori si de către celelalte societăți afiliate, făcând parte din Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi, precum si de Împuterniciții Operatorilor şi subîmputerniciții acestora care desfășoară activități în cadrul acestor acțiuni. Lista completa se regăsește pe site-urile: https://renault.ro/împuterniciți-operare-date; https://dacia.ro/imputerniciti-operare-date

 

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, punere la dispoziție ṣi celorlalți organizatori ai evenimentului, diseminare, stocare, ștergere.

 

 

 

In scop de marketing, efectuare de studii de marketing si satisfacție client si doar în cazul în care ai fost de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informăm că selectăm si analizăm datele tale – nume, prenume, telefon, e-mail, data nașterii/vârsta, localitate/județ - pentru crearea de profiluri.

 

 

 

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. Datele personale prelucrate ale persoanelor in scopurile descrise mai sus vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani in cazul clientilor si 3 ani in cazul prospectilor.

 

 

 

Dacă aveți întrebări cu privire la acest formular și la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si/sau la adresa postala Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr 24, West Gate Business Park, cladire H1, et. 5 si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. SC Automotor SRL Str. Calea Bucuresti nr 112 bis Craiova Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

 

 

 

Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:

 

 

 

Dreptul de a retrage consimțământul: Consimțământul poate fi retras în orice moment, scriind un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si/sau la adresa postală Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr 24, West Gate Business Park, cladire H1, et. 5 si si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. SC Automotor SRL Str. Calea Bucuresti nr 112 bis Craiova.  

 

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.

 

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: - contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

 

- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

 

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

 

- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 

 

 

Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.

 

 

 

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.

 

 

 

Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

 

-datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

 

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

 

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

 

 

 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 

- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

 

- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

 

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 

 

 

Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.

 

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

 

 

 

Gestionarea și securitatea datelor

 

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice pentru a raspunde scopurilor mentionate, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor. 

 

 

 

 

 

CONSIMTAMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE

 

 

 

Având in vedere condițiile menționate in “Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, studii de marketing si satisfacție client », îmi exprim consimțământul in cunoștința de cauză, in mod expres si neechivoc, pentru prelucrarea următoarelor mele date cu caracter personal : nume, prenume, număr telefon fix/mobil, adresa email, data nașterii/vârsta, județ/oraș, pentru operațiuni de primire oferte comerciale pentru mărcile Dacia, Renault si Nissan, evenimente de marketing, lansări de produse, oferte de fidelizare, oferte de finanțare, noutăți despre mărcile Dacia, Renault si Nissan  si in vederea efectuării de studii de marketing si satisfacție client. Datele mele personale vor fi prelucrate in scopurile de mai sus de către SC AUTOMOTOR SRL  si  afiliații din Grupul Renault Romania : Renault Commercial Roumanie SRL, Automobile Dacia SA, Renault Technologie Roumanie SRL,RCI Leasing Romania IFN SA, RCI Finanțare Romania SRL, RCI Broker de Asigurare SRL.

 

Îmi exprim consimțământul in mod expres si neechivoc ca SC AUTOMOTOR SRL si afiliații din Grupul Renault Romania, in calitate de Operator de date cu caracter personal, sa poată efectua cu datele mele personale următoarele operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare, organizare, consultare/verificare in scopul menționat, punere la dispoziție către împuterniciți si subîmputerniciți ai acestora, stocare, ștergere.

 

Pentru a putea primi ofertele sau a putea fi contactat in scopurile menționate mai sus, in notificarea care însoțește acest consimțământ, doresc ca in viitor sa fiu contactat pe următoarele canale : telefon, sms, email.

 

 

 

Am luat la cunoștință ca durata de prelucrare a datelor mele pentru scopurile enumerate in notificarea care însoțește prezentul consimțământ este de 5 de ani de la momentul acordării.

Am luat la cunoștință ca îmi pot retrage oricând consimțământul printr-o solicitare la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si/sau la adresa postala Renault Commercial Roumanie, B-dul Preciziei, nr 24, West Gate Business Park, cladire H1, et. 5. si si This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. SC Automotor SRL Str. Calea Bucuresti nr 112 bis Craiova

Go to top