Informare privind protectia mediului

Consecinte ale activitatilor si produselor furnizate de AUTOMOTOR
SRLasupra mediului*

Perioada 1 Ianuarie – 31 Martie 2022
AUTOMOTOR SRLdesfasoara activitati de comercializare, intretinere si
reparatii autovehicule, inspectii tehnice periodice, si comercializarea
de accesorii si piese de schimb.
Activitatile se desfasoara in urmatoarele locatii:
1. Sediu social amplasat in Calea Bucuresti nr. 112 bis,judetul Dolj
activitatile se desfasoara in conformitate cu prevederile Autorizatiei
de Mediu nr. 107/2012 Revizuita 22.02.2022. Sunt aplicate integral
cerintele de monitorizare a factorilor de mediu si ale gestionarii
deseurilor conform cu autorizatiile detinute si cu legislatia
aplicabila.
Monitorizarea factorilor de mediu se face prin efectuarea de analize
pentru apa uzata – cu frecventa lunara si analize ale emisiilor la
cabinele de vopsite si centrale termice, determinarea compusilor
organici volatili – cu frecventa anuala
Valorile obtinute in urma analizelor efectuate pentru apele uzate se
incadreaza in limite conform cerintelor HGR 352/2005/NTPA 002 si HG
570/2016.
Masurarea emisiilor de la sursele fixe (centrale termice si cabine de
vopsire) se face conform Ord. MAPPM nr.462/1993 si Ord. MAPPM nr.
756/1997. Valorile masurate pentu compusi (CO, NOx, SO2, Pulberi,
Compusi Organici Volatili – Ctotal, O2) se incadreaza in limitele impuse
de legislatia in vigoare.Pentru reducerea impactului asupra mediului
organizatia a decis sa utilizeze vopseluri pe baza de apa.
Pe toata durata efectuarii monitorizarilor de la obtinerea Autorizatiei
de Mediu si pana in prezent nu au fost depasiri ale limitelor impuse de
legislatia in vigoare si nu au avut loc incidente/accidente de mediu.
Deseurile generate in urma activitatilor desfasurate sunt colectate si
gestionate conform cerintelor Autorizatiei de Mediu, OUG 92/2021 si HG
856/2002.
Principalele deseuri rezultate sunt: ulei uzat, anvelope uzate, ambalaje
contaminate si necontaminate, absorbanti, materiale filtrante, filtre
combustibil, filtre ulei, ambalaje din carton/hartie/plastic/metal,
deseuri menajere, sticla, materiale plastice, metale feroase si
neferoase, placute de frana, lichide de racire, DEEE si baterii.
Unitatea noastra detine contracte de utilitati (gaze, energie electrica
si apa) si acorduri de preluare a apelor uzate, contracte de salubritate
si de preluare a deseurilor.
Monitorizarea factorilor de mediu si predarea deseurilor generate se
face in baza contractelor incheiate cu firme autorizate in acest scop.
AUTOMOTOR SRL raporteaza datele privind monitorizarile si gestiunea
deseurilor catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj–
semestrial/anual/si la solicitarea autoritatilor – conform
Autorizatiilor de Mediu si reglementarilor aplicabile.
Fiecare client are posibilitatea sa contribuie la o buna colectare
selectiva prin predarea pieselor de schimb uzate si a materialelor
rezultate din activitatile de service, in mod gratuit, catre organizatia
noastra. AUTOMOTOR SRLse angajeaza sa le gestioneze deseurile in asa fel
incat sa previna poluarea mediului.
*Conform cu HG 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind
mediul
Art. 26 (1) În scopul diseminării active a informației privind mediul
prevăzute la art. 22 lit. e), operatorii economici care își desfășoară
activitatea pe baza unei autorizații/autorizații integrate de mediu au
obligația de a informa trimestrial publicul, prin afișare pe propria
pagină web sau prin orice alte mijloace de comunicare, despre
consecințele activităților și/sau ale produselor lor asupra mediului.

Go to top